new_renato_community

Obecně prospěšná společnost New Renato Community Society (NRCS) byla založena roku 1987 jako organizace místních obyvatel, jejímž hlavním posláním je zvyšování životní úrovně na venkově v Zambii. Speciální důraz je kladen na kvalitu života sirotků a zranitelných/zanedbaných dětí, kterých je na venkově převážná většina a které jednou budou tvořit budoucnost této oblasti. O založení se zasloužil tým obyvatel venkovské oblasti Kashitu, která se nachází přibližně 100km od města Ndola, pod vedením Bornface Mamfundy. Roku 1999 byla registrována na Ministerstvu vnitra Zambijské republiky pod číslem ORS/102/78/16 . Hlavním centrem činnosti komunity je oblast Kashitu a dále se zaměřuje na venkovské osídlení podél cesty spojující města Ndola a Kapiri Mposhi (území obývá populace cca 18 tisíc obyvatel). Aktivity a projekty komunity se zaměřují na řešení nejpalčivějších problémů, které se vyskytují na zambijském venkově.